פרסום הקמת רשימת מציעים 2017 - הארכת מועד

תאריך פרסום:24/05/2017
תאריך אחרון להגשת מכרז:16/06/2017

​פרסום הקמת רשימת מציעים 2017 - הארכת מועד​

اعلان للجمهور: تلقي اقتراحات لمقاولين بناء بغرض بناء قائمة مقترحين للتعهدات