ברוכים הבאים לעיריית טירה
פתח/סגור תפריט
עיריית טירה

الهندسة والبناء הנדסה ובנייה

الموقع الهندسي لبلديه الطيره-האתר ההנדסי לעיריית טירה

​اعلانات بخصوص لجنة التنظيم والبناء-הודעות בענייני תכנון ובנייה

- 01/03/2017
7775-18-5-ar.jpg
7775-18-5-heb-1.jpg

- 07/12/2017
 7766-66-6-ar.jpg

- 14/12/2017
7760-73-ar.jpg
7760-73.jpg

15/12/2017
7760-73-h.jpg


                    

הפרוטוקולים לועדת מליאה 2017- بروتوكولات جلسات البناء 2017​

1פרוטוקול לועדת מליאה מס' 2017001 - بروتوكول جلسة البناء.pdf.pdf

2פרוטוקול לועדת מליאה מס' 2017002 - بروتوكول جلسة البناء.pdf.pdf

3פרוטוקול לועדת מליאה מס' 2017003 - بروتوكول جلسة البناء.pdf.pdf


הפרוטוקולים לועדת מליאה 2016- بروتوكولات جلسات البناء 2016


הפרוטוקולים לועדת מליאה 2015- بروتوكولات جلسات البناء 2015


​הפרוטוקולים לועדת מליאה 2014- بروتوكولات جلسات البناء 2014

الهندسة والبناء הנדסה ובנייה