פרסומות ומכרזים
اعلانات ومناقصات

04.10.2018

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

27.08.2018

בחירות: הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים

09.08.2018

פרסום הפקדה עפ"י סעיף 15 (א) לחוק הותמ"ל

26.07.2018

​מודעת הגיוס לתפקיד מזכירי ועדות קלפי - اعلان لشغل منصب سكرتير لجان الاقتراع لانتخابات السلطات المحليّة.

20.06.2018

מכרז מס' מח/12/2017 אספקה, התקנה ותחזוקה של מחשבים וציוד היקפי

05.06.2018

החלטת ועדת התקשרות בעניין תוכנית קיץ מוסדות חינוך

28.05.2018

מצ"ב טיוטת צוו מיסים 2019 מתוקן

כל הפרסומות והמכרזים »

דבר ראש העירייה
كلمة رئيس البلدية

כל הכתבות »