טפסים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

נושאכותרתטופס להורדהטופס מקוון
הנחיות ונהלים פירוט העבודות הפטורות מהיתר הנחיות ונהליםפירוט העבודות הפטורות מהיתר
הנחיות ונהלים הנחיות להגשת תיק מידע להיתר הנחיות ונהליםהנחיות להגשת תיק מידע להיתר
כללי תבנית אישור רכישת מכרז כלליתבנית אישור רכישת מכרז
תכנון ובנייה בקשת רישיון לביצוע עבודות בדרכים | طلب رخصة لتنفيذ أعمال في الطرق תכנון ובנייהבקשת רישיון לביצוע עבודות בדרכים | طلب رخصة لتنفيذ أعمال في الطرق
תכנון ובנייה (تصريح) للجنة التنظيم والبناء תכנון ובנייה(تصريح) للجنة التنظيم والبناء
תכנון ובנייה בקשה לרישיון עסק | طلب ترخيص عمل תכנון ובנייהבקשה לרישיון עסק | طلب ترخيص عمل
תכנון ובנייה הנחיות לתפעול אתרי בניה | الارشادات التوجيهية لتشغيل مواقع البناء תכנון ובנייההנחיות לתפעול אתרי בניה | الارشادات التوجيهية لتشغيل مواقع البناء
תכנון ובנייה הצהרות מהנדס תכנון ובנייההצהרות מהנדס
תכנון ובנייה בדיקה ראשונית של תיק בניה | مستند أولي لطلب ترخيص بناء תכנון ובנייהבדיקה ראשונית של תיק בניה | مستند أولي لطلب ترخيص بناء
תכנון ובנייה בדיקה ראשונית של תכנית מפורטת | مستند أولي لخارطة هيكلية תכנון ובנייהבדיקה ראשונית של תכנית מפורטת | مستند أولي لخارطة هيكلية
תכנון ובנייה בדיקה ראשונית של תשריט חלוקה | مستند لفحص أولي لتقسيم قطع الأرض תכנון ובנייהבדיקה ראשונית של תשריט חלוקה | مستند لفحص أولي لتقسيم قطع الأرض
תכנון ובנייה הצהרה על כמות פסולת בניין | مستند تصريح عن كمية المخلفات للبناء תכנון ובנייההצהרה על כמות פסולת בניין | مستند تصريح عن كمية المخلفات للبناء
תכנון ובנייה טופס תלונות הציבור תכנון ובנייהטופס תלונות הציבור
תכנון ובנייה טופס פנייה לטיפול במפגע תכנון ובנייהטופס פנייה לטיפול במפגע
תכנון ובנייה טופס התנגדות לבקשה תכנון ובנייהטופס התנגדות לבקשה
תכנון ובנייה דרישות לטופס 4+5 תכנון ובנייהדרישות לטופס 4+5
תכנון ובנייה טופס הנחיות כלליות לביצוע עבודות הפטורות מהיתר תכנון ובנייהטופס הנחיות כלליות לביצוע עבודות הפטורות מהיתר
תכנון ובנייה טופס להגשת חישובים סטטיים - نموذج لحساب قوى المبنى תכנון ובנייהטופס להגשת חישובים סטטיים - نموذج لحساب قوى المبنى
תכנון ובנייה טופס תנאים נלווים להיתר הבניה תכנון ובנייהטופס תנאים נלווים להיתר הבניה
תכנון ובנייה יפוי כוח נוטריוני היתר בנייה תכנון ובנייהיפוי כוח נוטריוני היתר בנייה
תכנון ובנייה פירוט העבודות הפטורות מהיתר תכנון ובנייהפירוט העבודות הפטורות מהיתר
תכנון ובנייה תצהיר עצים לשימור תכנון ובנייהתצהיר עצים לשימור