פרויקטים ומכרזים

שם הפרסום/מכרזמועד אחרון להגשהקישור לקובץכפתור לפרטים נוספים
מכרז 10-2021 שירותי תכנון וניהול תוכנית מתאר
09/05/2021 12:00
הודעה ראש העיר מכרז פומבי 10-2021.pdfפרטים נוספים
מכרז פומבי למשרה פנויה - רכז בי"ס כעוגן בקהילה
25/04/2021 00:00
פרסום מורחב + מקוצר מכרז משרות 12-2021.pdfפרטים נוספים
מכרז פומבי למשרה פנויה-מהנדס העיר
25/04/2021 00:00
פרסום מורחב+ מקוצר מכרז משרות 13-2021.pdfפרטים נוספים
מכרז פומבי למשרה פנויה-אדריכל/ית ברשות בטירה
25/04/2021 00:00
פרסום מורחב + מקוצר מכרז משרות 14-2021.pdfפרטים נוספים
טופס אישור רכישת מכרז
13/10/2030 00:00
תבנית אישור רכישת קבלן למכרז חדשה.pdfפרטים נוספים

לארכיון דרושים ומכרזים >