ארכיון דרושים ומכרזים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם הפרסום/מכרזמועד אחרון להגשהסוג פרסום
מכרז פומבי למשרה פנויה - מהנדס העיר
02/03/2021 12:00
מכרזיםמכרזים02/03/2021 12:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה - תאור המשרה: אדריכל/ית ברשות בטירה
02/03/2021 12:00
מכרזיםמכרזים02/03/2021 12:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה מנהל יחידת הפיקוח העירוני במערך האכיפה
02/03/2021 12:00
מכרזיםמכרזים02/03/2021 12:00:00
התשובות לשאלות הבהרה למכרז הגבייה מספר 1/2020
08/02/2021 00:00
מכרזמכרז08/02/2021 00:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה אדריכל/ית ברשות בטירה - הארכה
25/01/2021 12:00
מכרזיםמכרזים25/01/2021 12:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה -אדריכאל/ית ברשות טירה
03/01/2021 12:00
דרושיםדרושים03/01/2021 12:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה - מהנדס העיר
03/01/2021 12:00
דרושיםדרושים03/01/2021 12:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה - مناقصة علنية لوظائف شاغرة
03/01/2021 12:00
מכרזיםמכרזים03/01/2021 12:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה - مناقصة علنية لوظيفة شاغرة
03/01/2021 12:00
דרושיםדרושים03/01/2021 12:00:00
מכרז ביטוח
31/12/2020 00:00
מכרזמכרז31/12/2020 00:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה -מנהל יחידה הפיקוח העירוני
22/12/2020 12:00
דרושיםדרושים22/12/2020 12:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה - פקח מסייע לשיטור העירוני
22/12/2020 12:00
דרושיםדרושים22/12/2020 12:00:00
עיריית טירה – מכרז זוטא מספר 2020-40 סל מזון קורונה
12/12/2020 00:00
מכרזמכרז12/12/2020 00:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה - תאור המשרה: אדריכל/ית ברשות בטירה
01/12/2020 12:00
מכרזיםמכרזים01/12/2020 12:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה -עבור מדריך רתכות מקצועי בבי"ס מפת"ן
30/11/2020 12:00
מכרזיםמכרזים30/11/2020 12:00:00
מכרז לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג
30/11/2020 00:00
מכרזמכרז30/11/2020 00:00:00
דרושים לדוגמא
30/11/2020 00:00
דרושיםדרושים30/11/2020 00:00:00
שאלות ותשובות הבהרה במכרז ביטוח 24/19 – עיריית טירה
29/11/2020 00:00
פרסוםפרסום29/11/2020 00:00:00
חוברת מתוקנת הארכת מועד מכרז תכנון תבע 46-2020
08/11/2020 00:00
מכרזיםמכרזים08/11/2020 00:00:00
מכרז מס' 44-2020 - עבודות בתחום עבודות פיתוח ומתקני משחק עבור גן שעשועים
01/11/2020 00:00
מכרזיםמכרזים01/11/2020 00:00:00
הזמנה לקבלת הצעות לליווי ויעוץ לעיריית טירה בציר הארגוני
29/10/2020 00:00
פרסוםפרסום29/10/2020 00:00:00
מכרז פומבי מס' 45-2020 שירותי הסעות לתלמידים ועובדי רשות
22/10/2020 00:00
מכרזמכרז22/10/2020 00:00:00
מכרז לאיסוף, פינוי, קליטה, טיפול בפסולת ושירותי ניקוי רחובות וטיאוט ברחבי העיר
20/10/2020 12:00
מכרזיםמכרזים20/10/2020 12:00:00
מכרז פומבי מס' 41/2020 לשירותי פינוי אשפה
20/10/2020 00:00
מכרזמכרז20/10/2020 00:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויא - מזכיר/ה לבי"ס 75%
13/10/2020 00:00
מכרזמכרז13/10/2020 00:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויא - שרתים לבי"ס
13/10/2020 00:00
מכרזמכרז13/10/2020 00:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויא - מזכיר/ה לבי"ס 105%
13/10/2020 00:00
מכרזמכרז13/10/2020 00:00:00
צו הארנונה לשנת 2018
08/10/2020 00:00
פרסוםפרסום08/10/2020 00:00:00
מכרז להפעלת מועדון מועשר לקשישים
10/09/2020 00:00
מכרזמכרז10/09/2020 00:00:00
מכרז - עובד סוציאלי למיצוי זכויות במרכז עוצמה
10/09/2020 00:00
מכרזמכרז10/09/2020 00:00:00
מכרז - עובד סוציאלי למיצוי זכויות במרכז עוצמה
10/09/2020 00:00
מכרזמכרז10/09/2020 00:00:00
מכרז לאספקה התקנה ותחזוקה של גופי תאורת רחוב מסוג
26/08/2020 00:00
מכרזמכרז26/08/2020 00:00:00
מכרז פומבי למשרה פנויה
25/08/2020 00:00
מכרזמכרז25/08/2020 00:00:00
מכרז פנימי לתפקיד יועצת רה"ע לקידום מעמד האישה
24/08/2020 00:00
מכרזמכרז24/08/2020 00:00:00
מכרז לשירותי הנדסה ויעוץ לקדום וניהול על לפרויקטים
16/08/2020 00:00
מכרזמכרז16/08/2020 00:00:00
פקודת העיריות , חוזרי מנכ"ל משרד הפנים הנחיותיו
14/08/2020 00:00
פרסוםפרסום14/08/2020 00:00:00
חוברת מכרז למתן שירותים הנדסיים 12-2020
09/08/2020 00:00
מכרזמכרז09/08/2020 00:00:00
חוברת מכרז שיפוצי קיץ 34-2020
26/07/2020 00:00
מכרזמכרז26/07/2020 00:00:00
חוברת מכרז הסעות ומסלולי הסעה 33-2020
19/07/2020 00:00
מכרזמכרז19/07/2020 00:00:00
מכרז פומבי לתפקיד מהנדס העיר - مناقصة اختيار مهندس لبلدية الطيرة
24/06/2020 00:00
דרושיםדרושים24/06/2020 00:00:00
טיוטת צוו מיסים 2018 של העירייה
19/06/2020 00:00
פרסוםפרסום19/06/2020 00:00:00
מרכז פומבי מס’ 3/19 למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית טירה
17/06/2020 00:00
מכרזמכרז17/06/2020 00:00:00
החלטת ועדת התקשרות בעניין תוכנית קיץ מוסדות חינוך
05/06/2020 00:00
פרסוםפרסום05/06/2020 00:00:00
מצ"ב טיוטת צוו מיסים 2019 מתוקן
28/05/2020 00:00
פרסוםפרסום28/05/2020 00:00:00
הודעה לציבור מספר 2/2019
22/05/2020 00:00
פרסוםפרסום22/05/2020 00:00:00
טופס רישום מתנדבים לשעת חירום
30/04/2020 00:00
פרסוםפרסום30/04/2020 00:00:00
מכרז מס': 02/2020 עבודות הנגשה כללית ופרטנית בבתי ספר
23/03/2020 00:00
מכרזמכרז23/03/2020 00:00:00
מכרז מס': 2019/34 עבודות הנגשה כללית ופרטנית בבתי ספר
15/03/2020 00:00
מכרזמכרז15/03/2020 00:00:00
החלטת מועצת העיר בישיבה מס' - 13/2017 מיום 22/10/2017 בדבר תשלום תמיכות לעמותות הספורט בשנת 2017 :
02/02/2020 00:00
פרסוםפרסום02/02/2020 00:00:00
מכרז פומבי מס' 2020/01 למתן שירותי גבייה, אכיפה והפעלת מוקד לבירורים ותשלומים עבור עיריית טירה
19/01/2020 00:00
מכרזמכרז19/01/2020 00:00:00