דרכי תשלום אגרות חופש המידע


באמצעות שירות זה ניתן להגיש בקשת חופש מידע לעיריית טירה.

יש למלא את כל הפרטים המתייחסים לבקשתך. נא לשים לב להוראות המלוות את מילוי הטופס.
עם שליחת הטופס תתקבל בתיבת הדואר האלקטרוני  שלך הודעה ובה פרטים אודות הבקשה ומספר הפניה לצורכי מעקב.