הנדסה, תכנון ובנייה

חזון מחלקת ההנדסה

מחלקת ההנדסה תיזום, תוביל, תנחה ותבצע תהליכי תכנון ובנייה בתחומי העיר אל-טירה, לרבות פעילויות רישוי ופיקוח, הכל מתוך מטרה לשפר את איכות חיי התושבים ולקדם פיתוח ובנייה בעיר.
תהליכי התכנון והבנייה יבוצעו בהתאם למדיניות העירייה, בכפוף לחוק, בהלימה לתכניות ברמה הארצית, המחוזית והמקומית ותוך שיתוף פעולה ותיאום מול משרדי ממשלה, מרכז השלטון המקומי ויזמים שונים המפתחים ובונים בעיר.
עובדי המחלקה ומנהליה יפעלו כמערכת אחת תוך הטמעת תרבות ארגונית המבוססת על שקיפות, מקצועיות ויעילות, וישאפו לשיפור מתמיד של איכות השירות ורמת המקצועיות שלהם. העובדים והמנהלים יפעלו להשגת שביעות רצונם המלאה של תושבי העיר ומקבלי השירותים במחלקה וישאפו לטפח יחסי עבודה נאותים בינם ובין עצמם ומול יתר עובדי העירייה.

מבנה המחלקה

במחלקה פועלים שני גופים:

א.      מחלקת הנדסה, תכנון ותשתיות 

עוסקת בבנייה והקמה של מבני ציבור, פיתוח שכונות חדשות וביצוע עבודות תשתית ומקיימת תהליכים של תכנון ראשוני, תכניות לביצוע, מכרזים והקמה. בנוסף אחראית המחלקה על תכנון מושכל ארוך טווח למען הדורות הבאים ולהסדרי התנועה בעיר, לרבות אחריות על רשות התמרור המקומית.

מטרותיה:

 • הגדלת היצע ותמהיל הדיור בעיר
 • פיתוח אזורי תעסוקה
 • פיתוח פתרונות תנועה במרחב
 • פיתוח מרחבים ירוקים ושטחים ציבוריים
 • הכנת תכניות מתחמיות, תכניות מפורטות ומסמכי מדיניות מכוח תכנית המתאר

ב.      הוועדה המקומית לתכנון ובניה  

אמונה על אישור תכניות בניין עיר, מתן היתרי בניה ופיקוח על הבנייה הציבורית והפרטית.
מטרותיה:
 • יישום הרפורמה בחוק התכנון והבנייה
 • שיפור השירות לתושבים ולבעלי עסקים
 • רישוי ופיקוח על הבנייה
 • אכיפת חוק התכנון והבנייה
 

קבלת קהל

שעות קבלת קהל: ימים א', ג', ה' בין השעות 8:30-15:00

רשימת בעלי תפקידים

טלפון מזכירות המחלקה: 09-7751447


​שם
​תפקיד
כתובת מייל​
​מחמוד אל עוביידי
מ"מ מהנדס העיר​
​כוזיימה עבד אלחי
מזכירת מהנדס העיר​
​khozaimaa@tira.muni.il
​בסאם בשארה
מזכיר טכני ועדה מקומית​bassamb@tira.muni.il​
​רשא סמארה
בודקת תכניות​eashas@tira.muni.il​
​הילין מנסור
בודקת היתרים​helenma@tira.muni.il​
​פאתן סולטאן
בדיקה מקדמית לבקשות​
​fatins@tira.muni.il
​סמר סולטאן
מידענית
​samarsu@tira.muni.il
ג'מאל מנסור​
מפקח בנייה​gamalma@tia.muni.il​
מוזהר חאסקיה​מפקח בנייה​mozherhaskia@gmail.com​
​מוחמד קאסם
מפקח בנייה​muhammadq@tira.muni.il​
​עארף מטר
מחלקת הנדסה​aref1mattar@gmail.com​
​יהונתן נאה
מנהל פרויקטים תכנוניים ואסטרטגיים
​jonathan@tira.muni.il


תקציר תכנית המתאר

 
תכנית המתאר הנוכחית של העיר, תכנית מח/281, אושרה בשנת 2017 ומטרותיה הן:
 • הכנת תכנית מתאר כוללת לעיר וקביעת מדיניות תכנון אשר תכוון את המשך פיתוח הישוב, תוך יצירת פתרונות לצרכי העיר ותושביה, לקידום רווחת החיים ולמתן שירותים ברמה גבוהה
 • הגדרת פרוגרמה מתאימה לתכנון כולל לעיר בת כ-38,000 תושבים בשנת 2030
 • הגדרת שטחים לפיתוח לישוב טירה עבור מגורים, מסחר תעסוקה ושטחי ציבור
 • הרחבת/השלמת מערכת ראשית לדרכים ותנועה, ויצירת מערך תנועה המשתלב במערך הדרכים והמסילות האזורי, כולל מרכז תחבורה ותחנת רכבת
 • הגדרת שטחים פתוחים ערכיים, לרבות עיגון החשיבות של השטחים החקלאיים המקיפים את העיר
 • מתן בסיס לפיתוח תשתיות ראויות לעיר, לרבות תשתיות תנועה, ניקוז, מים, ביוב, גז וחשמל
 • קביעת מדיניות הנחיות לתכנון מפורט, אשר יאפשרו מימוש מיטבי של התכנית המוצעת
 

קישורים למידע נוסף

הפרוטוקולים לועדת מליאה 2020


******* סדר יום לישיבת מליאת הועדה המקומית היום מס' 1/2020

MERGEBLB2020.pdf

1- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 1/2020

MERGEBLB30010.pdf.pdf

____________________________________________________________________________________


2- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 2/2020

SKMBT_C3602002101243.pdf

___________________________________________________________________________________

******* סדר יום לישיבת מליאת הועדה המקומית היום מס' 3/2020

MERGEBLB30020.pdf

3- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 3/2020 

פרוטוקול ישיבה 3-2020.pdf

________________________________________________________________________________________________

4- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 4/2020 

_______________________________________________________________________________________________

5- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 5/2020 

__________________________________________________________________________________

6- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 6/2020 


_____________________________________________________________________________________


7- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 7/2020 
_______________________________________________________________________________________

2019

הפרוטוקולים לועדת מליאה 2019- بروتوكولات جلسات البناء 2019

___________________________________

1- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 1/2019 

SKMBT_C36019071008410.pdf

_________________________________________________________________________________

******** סדר יום לישיבת מליאת הועדה המקומית היום מס' 2/2019 

SKMBT_C3601907 - 1807290.pdf

2- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 2/2019 

 SKMBT_C36019073111160.pdf

_________________________________________________________________________________________

******** סדר יום לישיבת מליאת הועדה המקומית היום מס' 3/2019

 MERGEBLB020.pdf

3- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 3/2019 

SKMBT_C36019091107110.pdf

________________________________________________

 MERGEBLB0200.pdf

4- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 4/2019 

 פרוטוקול.pdf

______________________________________________________________________________________________

******* סדר יום לישיבת מליאת הועדה המקומית היום מס' 5/2019 

 MERGEBLB035.pdf

5- פרוטוקול ישיבת מליאת  הועדה המקומית לתכנון ובניה מס' 5/2019  

SKMBT_C36019122612540.pdf

________________________________________________________________________________________________


                    הפרוטוקולים לועדת מליאה 2017- بروتوكولات جلسات البناء 2017​

1פרוטוקול לועדת מליאה מס' 2017001 - بروتوكول جلسة البناء.pdf.pdf

2פרוטוקול לועדת מליאה מס' 2017002 - بروتوكول جلسة البناء.pdf.pdf

3פרוטוקול לועדת מליאה מס' 2017003 - بروتوكول جلسة البناء.pdf.pdf


הפרוטוקולים לועדת מליאה 2016- بروتوكولات جلسات البناء 2016


הפרוטוקולים לועדת מליאה 2015- بروتوكولات جلسات البناء 2015


​הפרוטוקולים לועדת מליאה 2014- بروتوكولات جلسات البناء 2014

______________________________________________________________________________________________
اعلانات بخصوص لجنة التنظيم والبناء-הודעות בענייני תכנון בנייה

- 01/03/2017
7775-18-5-ar.jpg

7775-18-5-heb-1.jpg

- 07/12/2017

 7766-66-6-ar.jpg

- 14/12/2017

7760-73-ar.jpg

7760-73.jpg

15/12/2017
7760-73-h.jpg