מחלקת נוער

חזון המחלקה​​

להשקיע בכוח הנער של היום למען עתיד בטוח יותר, לדאוג להעלאת המודעות לחינוך הבלתי פורמאלי ביישוב ולפעול להובלת שינוי חברתי באמצעות הנוער.

המשימה שלנו

 • העלאת המודעות לתרבות החינוך הבלתי פורמאלי
 • טיפוח רוח ההתנדבות ועבודת הקהילתית בקרב בני הנוער
 • מתן ההזדמנות לפיתוח עצמי והעצמה אישית
 • הקניית כלים ויצירת הזדמנויות למנהיגות בחברה שלנו
 • הפנמת ערכים בין בני הנוער ועידודם להשאיר חותם בכל המעגלים החברתיים אשר סובבים אותם

​​מחלקת הנוער פועלת ב​ין היתר במספר תחומים עיקריים:

​אירוע​י תרבות

המחלקה מקימה מדי שנה אירועי תרבות שמטרתם לקידום חיי התרבות והאמנות לרווחת הקהילה, להגביר את המודעות והחשיפה של הציבור הרחב לפעילות בתחומי התרבות והאמנות.

אולפן שיד​​ור

יוזמה רשותית שנותנת מענה בתקופת חירום ע"י שידור תכנים חברתיים ערכיים בעלי אופי של למידה והעשרה, פרי מעשיהם של בני נוער.
מתן הזדמנות לחוויה און ליין ופנאי איכותית.
מתן הבמה להיצע רעיונות וביטוי עצמי לילדים ונוער בישוב.

מועצת נוע​ר רשותית

המועצה כוללת 35 נערים ונערות ומייצגת את כלל בני הנוער בישוב.
 • היעד השנתי: "חיזוק המעורבות החברתית קהילתית בקרב בני הנוער בישוב".
 • מייצגים את הנוער של טירה במועצת הנוער המחוזית ומעלים את קולם למועצת הנוער בארצית.
 • מקבלים הכשרה כמנהיגים צעירים.
לדף המועצה

רקע על המחלקה

מחלקת הנוער הוקמה בשנת תשע"ה ומתחילת תשע"ז מנוהלת ע"י גב' בסמה דעאס. המחלקה היא הגוף האמון על תכלול וניהול החינוך הבלתי פורמאלי ביישוב, תוך קיום שותפויות ואיגום משאבים להתנהלות יעילה, איכותית ותקינה.
המחלקה, יחד עם שותפים רבים לעשייה ובאיגום משאבים, חותרת להעצמת היכולת להגיע לכל ילד וילדה, נער ונערה ביישוב כדי לחשוף ולאפשר לו להיות מעורב בקהילה ולהיות מועצם באמצעות החינוך הבלתי פורמלי.
הודות לתכנית אתגרים שמפעיל משרד החינוך, מחלקת הנוער בעיריית טירה התרחבה וקלטה עד שנה"ל תשע"ט שלושה עובדים:
 • רכזת חוגים בתקן של 100%
 • שני רכזי עוגן קהילתי בתקן של 50%
בשנה"ל תש"פ כוח האדם במחלקה הפך למתכונת הבאה:
 • רכז חוגים בתקן של 50%
 • שני רכזי עוגן קהילתי בתקן של 100%