לשכת ראש העירייה

מאמון.jpeg

ראש העיר: עו"ד מאמון עבד אלחי

מנהלת הלשכה: סוניה עבד אלחי

טלפון: 09-7751416

פקס: 09-7935893

דואר אלקטרוני: tira.1108@hotmail.com

עוזרת ראש העיר: סהר אלמוג,  sahara@tira.muni.il

קבלת קהל: ימים א', ג', ה' בין השעות 8:30-15:30