תכנית עיר ללא אלימות


מנהלת ​התכנית

נג'וואן סמארה

חזון המחלקה

קידום המאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול למען שמירת הבטחון האישי של תושבי העיר.

פעילות המחלקה

  • פעילות הסברה נרחבת בקרב מוסדות חינוך, תושבי העיר, נוער, והורים
  • הפעלת מדריכי מוגנות בבתי הספר
תפקידו של מדריך המוגנות הוא לשמש כמבוגר משמעותי הנמצא במרחב הבלתי פורמלי של בית הספר. בכלים הלא-פורמאליים העומדים לרשותו, ביכולתו לעצור התנהגויות בלתי רצויות ולהעביר את המידע אל הגורמים המתאימים.
מדריכי מוגנות נמצאים בבית הספר ויוצרים קשרים בינאישיים עם התלמידים. במסגרת הקשר האישי שנוצר במהלך מפגשים עם התלמידים, הם מקפידים לשדר לתלמידים כי אם הם חווים מצוקה הם מוזמנים לפנות אליהם לבקשת עזרה. בנוסף מובילים מדריכי המוגנות בבתי הספר פעילויות למניעת אלימות כגון: מנהיגות מגשרת, מילה טובה להרגשה טובה, חברים ברשת ועוד.

זמני קבלת קהל 

א', ג', ה' בין השעות 8:30-14:00

טלפון

053-2405002

מייל

najwan_smara@hotmail.com