שירותים וטרינריים

השירות הוטרינרי מופעל על ידי מחלקת שפ"ע ותברואה.

פעילות השירות הוטרינרי מתכללת את הנושאים הבאים:

  • פיקוח ומניעה של מחלת הכלבת
  • פיקוח על מוצרי מזון שמקורם מן החי
  • פיקוח ומניעה של מחלות העוברות מבעלי חיים לאדם
  • פיקוח על שחיטה פולחנית (אסורה)
  • טיפול בתלונות הציבור בנושא מטרדים הנגרמים ע"י בעלי חיים
  • רישוי עסקים הקשורים למכירת מוצרי מזון מן החי

פעילות השירות הוטרינרי מתבססת על פקודות וחוקים ממלכתיים ועירוניים. השירות כפוף לפיקוח משרד החקלאות, משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע והמשרד להגנת הסביבה.

ניתן לפנות למחלקה בשעות קבלת הקהל, דרך המוקד העירוני ובטלפון 09-7751439.