אישור לרשם המקרקעין

​לאחר אישור ועדה, מה סוגיית הנכס או האדמה והם מבקשים..

פשוט פונים לסופיאן והוא מעביר ליועמש וסופיאן חותם

גוש חלקה ומיקום, שם בטאבו