מועצת הנוער

בטירה פועלת מועצת נוער המובלת על ידי בני נוער איכותיים מהעיר.

WhatsApp Image 2020-11-15 at 15.52.11.jpeg

מהי מועצת נוער רשותית?

​תפקיד מועצת הנוער הרשותית

 • המועצה רשאית לייעץ לגורמים שונים ברשות המקומית בעניינים הקשורים, במישרין או בעקיפין, בילדים ובנערים, ובכלל זה לראש הרשות המקומית, לסגניו, לוועדת החינוך, לוועדה לקידום מעמד הילד, למנהל מחלקת החינוך ולמנהל יחידת הנוער.
 • המועצה תייצג את ענייניהם של ילדים/ות ונערים/ות בפני הרשות המקומית ותפעל להעברת בקשותיהם/ן לגורמים הנוגעים בדבר ברשויות מקומיות או ברשויות המדינה, למעקב אחר קבלת תשובות לבקשות, להופעה בפני אותם גורמים ולהעברת התשובות למבקשים/ות.

תהליך בחירת בעלי התפקידים במועצת הנוער הרשותית

מועצת הנוער הרשותית היא ייצוג של כלל הנוער בישוב אשר נבחרים בבחירות מועצות התלמידים במסגרת שהם נמצאים בה כמו בתי ספר חט"ב ותיכון, תנועות נוער, קידום נוער ומרכז נוער יישובי וכל מסגרת אחרת אשר מכילה נוער באותו ישוב. 

חובה על מועצת הנוער להגדיר מראש את דרך בחירת בעלי התפקידים בה:

 • המועצה קובעת בתקנונה את בעלי התפקידים המרכיבים את המועצה
 • המועצה קובעת נוהל בחירות, ובכלל זה בדיקת כשירות בעלי זכות ההצבעה על ידי טופס נציגות ומעגנת אותו בתקנון המועצה
 • המועצה דואגת שכל בעלי זכות הבחירה ידעו את כל תהליך הבחירות באמצעות לוח זמנים, נוהל הגשת המועמדות, מידע על דרך ההצבעה, מועדיה, מיקומה וכו'
 • תהליך הבחירות כולו ינוהל על ידי ועדת בחירות שתדאג לכך שכל המתמודדים ייוצגו באופן שווה בכל תהליך הבחירה
 • בחירת בעלי תפקידים במועצה תועלה להצבעה בנוכחות של לפחות %66 מחברי המליאה ותיעשה ברוב מוחלט מכריע (ר' הצבעה- רוב מוחלט מכריע)
 • בחירת בעלי תפקידים במועצות התלמידים והנוער תתקיים בנוכחות %66 מחברי המליאה, המייצגים יחדיו מעל ל- %50 מכלל המועצות הרשותיות, ותיעשה ברוב מוחלט מכריע. אם לא הגיעו לישיבה נציגים מיותר מ- %50 מהמועצות הרשותיות המיוצגות, תידחה בחירת בעלי התפקידים למועד אחר, עליו תימסר הודעה מראש.

דגהדגה.jpeg

סוגי פעילויות של מועצת נוער הרשותית בטירה

 • תכנון וניהול מערך יום בחירות רשותי למועצות תלמידים בית ספריות בכל בתי הספר בטירה כולל תיכונים, חטיבות ביניים, בתי ספר יסודיים, מפתן ובתי ספר לחינוך המיוחד
 • ניהול פרויקטים קהילתיים במסגרת פעילות מחלקת הנוער
 • השתתפות בישיבות מועצת עיר וייצוג בני נוער
 • השתלבות בפרויקטים של העירייה, לדוגמה: פרויקט מתן שמות לרחובות בטירה
 • קידום פעילויות לטובת צרכי הנוער בעיר מול מחלקת הנוער
 • ייצוג הנוער במועצת הנוער המחוזית והארצית

לפרטים נוספים ניתן לפנות לבסמה דעאס, מנהלת מחלקת הנוער בעיריית טירה.

פרטי קשר וקבלת קהל

שעות קבלת קהל: א'-ה' בין השעות 9:00-15:00
מייל: basmadaas@walla.co.il
טלפון: 052-3354212

WhatsApp Image 2020-11-16 at 09.22.43.jpeg